Geliştime firmaları ve yatırımcılar tarafından yatırım için belirlenmiş hedef bölgelerde geliştirmeye uygun arsaların tespiti ve temini için gerekli olan tüm teknik çalışmalar yapılmaktadır. Yatırıma uygun arsaların sahipleri ile görüşmeler yürütülerek Satın Alım İşlemleri Ya Da Kat Karşılığı/Hasılat Paylaşımı Sözleşme Süreçleri tamamlanmaktadır.

Yatırım yapılacak bir gayrimenkul, analitik yaklaşımlar ve sosyolojik eğilimler ışığında tüm yönleri (Mevcut yapılaşma koşulları, mülkiyet durumu, pazar eğilimleri, çevresel yatırımlar, kullanıcı talepleri vb.) ile değerlendirilmektedir. Yapılan analiz çalışmalarının ardından, en yüksek verimi sağlayacak bir kullanım belirlenerek konsept mimari projeler ile satış/kiralama ve pazarlama stratejileri hazırlanmakta ve ardından tüm inşaat ve satış faaliyetleri koordinasyonu ve süreçleri tarafımızca yönetilmektedir.

Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı olarak geliştirilen işlerde mülk sahibi ile geliştiricilerin uzlaşı süreçleri teknik ve hukuki bağlamda tamamlanması sağlanmaktadır. tüm süreçlerin (mimari proje, kat irtifak tesisi, paylaşımlar, tapu devir işlemleri, inşaat işlerinin teknik şartnameye uygun olarak yapılmasının takibi vb.) tarafların ortak menfaatleri doğrultusunda anahtar teslim sürecine kadar takip edilmektedir.

Yüksek maliyetlerle geliştirilen gayrimenkul projelerinde alınan kullanım kararları detaylı bir pazar araştırması, doğru yorumlanmış bir analiz ve güçlü öngörüler sayesinde verilmektedir. Sektörel eğilimlerin ve bölgesel gelişmelerin ölçüldüğü Pazar Araştırması, maliyet ve gelir yaklaşımları ve karlılığın tahmin edildiği Fizibilite Analizi ve alternatifli kullanım çalışmalarının yapıldığı En İyi ve En Etkin Kullanım Analizi çalışmaları yapılmaktadır.

Kullanıcıların ya da yatırımcıların ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda gayrimenkul araştırmaları yapılmakta en uygun gayrimenkulün kiralama, satış ya da geliştirme işlemleri neticelendirilmektedir.

      Hizmetlerimiz

  • Arsa Geliştirme Danışmanlığı
  • Gayrimenkul & Proje Geliştirme Danışmanlığı
  • Kontrat Yönetimim Danışmanlığı
  • Pazar Araştırması
  • Fizibilite Analizi
  • En İyi ve En Etkin Kullanım Analizi
  • Kullanıcı / Yatırımcı Danışmanlığı