Gayrimenkul sektörü; küresel ve yerel çapta, demografik dinamikler, faiz, enflasyon ve yabancı para gibi gelişmelerden en hızlı etkilenen sektörlerin başında gelmektedir.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olma özelliğini sürdüren gayrimenkul sektörü, modern şehirlerin inşaası, yaşam alanlarının oluşturulması ve toplumun barınma ihtiyacını karşılaması açısından önemini arttırmaktadır. Özellikle de yatırımcılar açısından doğru kurgulanmış projeler ise hızlı talep ve yüksek getiri potansiyelini korumaktadır.

Doğru fiyatlandırma, risklerin tespit edilmesi ve bu riskleri bertaraf edebilecek doğru portföylerin oluşturulması ise rekabet avantajını ve daha yüksek portföy getirisini sağlamaktadır. Hızlı büyüyen şehirler ve demografik yapı, riskler ile beraber yeni fırsatları da beraberinde getirmektedir.

PerspectiveCity, yeni iş çözümleri ile beraber doğru portföy yönetimi, projelerin finansal olarak değerlendirilmesi, risklerin analizi, sektörel ve portföye özel değerlendirme raporlarının hazırlanması ve en yüksek fayda ve karlılık amacı doğrultusunda sizlere sektörlerinde uzmanlaşmış danışman kadrosuyla hizmet sunmaktadır

      Hizmetlerimiz

  • Startejik inceleme ve değerlendirme
  • Stratejik Planma
  • Fizibilite Çalışmaları
  • Finansal Projeksiyonlar ve Portföy Getirisi Analizleri
  • Finansal Analiz, Risk Değerlendirme, Bütçe Planlama ve Raporlama
  • Finansal Tabloların ve Özel Amaçlı Yatırımcı Sunum ve Raporlarının Hazırlanması
  • Pazara Yönelik Yapısal ve Finansal Değerlendirmeler
  • Sektörel ve Finansal Eğitimler